Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα
Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Η εταιρεία δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα, που περιέρχονται στον δικτυακό τόπο της δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. Συγκεκριμένα, με βάση την κείμενη νομοθεσία η εταιρεία διαθέτει το δικαίωμα στo πλαίσιo της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, το οποίο δεν δύναται να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία αυτού.
Οι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν την άδεια από τους κηδεμόνες τους πριν την υποβολή προσωπικών τους δεδομένων.


-Universal καλύμματα grip γιά τιμόνια με αντίβαρα-Εξωτερικό κάλυμμα από Neoprene-Θερμική επένδυσ..
49,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 39,52€
Γυναικείο μπουφάν μηχανής 4 εποχών AGVPro Elite Black. Με δύο αφαιρούμενες επενδύσεις: αδιάβροχη και..
119,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 95,97€
- από πολύ ανθεκτικό κράμα χάλυβα - πίρος 10mm - μηχανισμός κλειδώματος ασφαλείας της Oxford - πε..
25,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 20,16€
υλικό: duratex με μεμβράνη GoreTex αδιάβροχο και διαπνέον αφαιρούμενα μαλακά προστατευτικά με έγκρ..
229,01€
Χωρίς ΦΠΑ: 184,68€